29/05/2022 05:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liên tử
蓮子

Tác giả: Tuệ Tĩnh thiền sư - 慧靜禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 11:13

 

Nguyên tác

蓮子名呼號訖蓮,
甘平無毒可延年。
補中益氣安心胃,
止痢收精解熱煩。

Phiên âm

Liên Tử danh hô hiệu hột sen,
Cam bình vô độc khả diên niên.
Bổ trung ích khí, an tâm vị,
Chỉ lỵ, thu tinh, giải nhiệt phiền.

Dịch nghĩa

Liên tử tên thường gọi là hạt sen,
Ngọt bình, không độc, ăn vào sống lâu.
Bổ tâm tỳ, an thần, dưỡng vị, thêm khí lực,
Chữa bệnh lỵ, di mộng tinh, giải phiền nhiệt.

Bản dịch của Lê Trần Đức

Liên tử tên thường gọi hạt sen,
Ngọt bình không độc, ssống lâu thêm.
Bổ trung mạnh khí, yên tâm vị,
Ngừng lỵ, giữ tính, giải nóng phiền.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Tĩnh thiền sư » Liên tử