01/02/2023 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỏ vẻ

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 22:12

 

Khoe bằng cấp, vẻ "ta đây"
khi vào việc thực: ngô ngây tịt mù
Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Tỏ vẻ