26/05/2022 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Cầm
迴文四絕詩(只十字讀成四絕詩)-琴

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Trần Hà Nam vào 29/08/2006 08:36

 

Nguyên tác

襟胸快樂共和音,
樂共和音五弄琴。
琴弄五音和共樂,
音和共樂快胸襟。

Phiên âm

Khâm hung khoái lạc cộng hoà âm,
Lạc cộng hoà âm ngũ lộng cầm.
Cầm lộng ngũ âm hoà cộng lạc,
Âm hoà cộng lạc khoái hung khâm.

Dịch nghĩa

Trong lòng thích thú hoà với âm thanh,
Thích thú hoà với âm thanh tiếng đàn năm dây gảy lên.
Đàn gảy năm âm cung thương giốc chuỷ vũ hoà với sự thích thú,
Âm thanh hoà với sự thích thú trong lòng người nghe.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Lòng nghe thích thú tiếng đàn hay,
Thích tiếng đàn hay, biết của ai.
Ai gảy năm dây nghe thích thú,
Âm nghe thích thú cõi lòng đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Cầm