10/02/2023 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Môi triều

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 16:52

 

Lượn sóng trinh nguyên đang múa vũ
Môi triều cong vút uốn tình say
Anh như chú bé thèm bao mật
Luôn uống đê mê chiếc lưỡi này.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Môi triều