16/08/2020 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em nói với anh em thờ mẹ kính cha

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2015 18:04

 

Em nói với anh em thờ mẹ kính cha,
Cớ sao em đi từ canh một đến canh ba chưa về?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em nói với anh em thờ mẹ kính cha