25/09/2021 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sầu thu

Tác giả: Phạm Thái Sơn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 01/10/2009 02:04

 

"...Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết đi đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly..."
    ( Nguyễn Bính )

Chẳng còn một phút từ ly
Từ lâu quen nỗi ra đi một mình
Nhạn không lưu lại bóng hình
Nước đâu in dấu vô tình vẫn trôi
Trăng thu rọi bóng cuộc đời
Sáng mai lại thấy lá rơi đầy thềm.
Trung thu 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thái Sơn » Sầu thu