26/09/2022 19:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 036
山居百詠其三十六

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:28

 

Nguyên tác

山居遣興偶成詩,
人若耽詩亦是癡。
生死命根如未斷,
莫存知見把心欺。

Phiên âm

Sơn cư khiển hứng ngẫu thành thi,
Nhân nhược đam thi diệc thị si.
Sinh tử mệnh căn như vị đoạn,
Mạc tồn tri kiến bả tâm khi.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi khiển hứng chợt thành thi,
Nhưng nếu mê thi cũng lại si,
Sống chết mạng căn như chửa dứt,
Chớ đem thấy biết để lòng khi.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 036