20/06/2021 13:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi tam thủ kỳ 2 (Nghinh đắc xuân quang tân đáo lai)
楊柳枝三首其二(迎得春光先到來)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2014 13:00

 

Nguyên tác

迎得春光先到來,
淺黃輕綠映樓臺。
只緣裊裊多情思,
更被春風長倩猜。

Phiên âm

Nghinh đắc xuân quang tiên đáo lai,
Thiển hoàng khinh lục ánh lâu đài.
Chỉ duyên diểu diểu đa tình tứ,
Cánh bị xuân phong trường thiến sai.

Dịch nghĩa

Đón tiếp vẻ xuân mới về,
Bằng tơ vàng nhạt và lá xanh non tươi mát bên lâu đài.
Đã sẵn có dáng thướt tha tình tứ,
Lại được gió xuân phụ giúp đong đưa lâu dài.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đón vẻ xuân vừa quay trở lại
Bên lâu đài biếc lá vàng hoa
Vốn đà tình tứ thướt tha
Gió xuân còn giúp đong đưa lâu dài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dương liễu chi tam thủ kỳ 2 (Nghinh đắc xuân quang tân đáo lai)