29/09/2020 19:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một bộ áo gấm, ba tấm nhiễu vuông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 07:38

 

Một bộ áo gấm,
Ba tấm nhiễu vuông,
Ngựa ô yên khấu bằng vàng,
Chân nạm bằng bạc,
Thiếp sắm cho chàng,
Kinh lại hồi kinh.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một bộ áo gấm, ba tấm nhiễu vuông