12/04/2021 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 10. Trần Xuân Thiều

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:06

 

Đương tại từ lâm trước tác đa
Thử quân thiến học đắc tinh hoa
Khoa trường quy thức kinh tam khuất
Trữ trục văn chương tự nhất gia
Nghệ phố ưu du hung hữu trúc
Thi đàn bộ vũ bút sinh hoa
Tảo tri chỉ quí tùng san hậu
Di mặc công truyền định bất ma.
Bài đề từ của Trần Xuân Thiều, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 10. Trần Xuân Thiều