20/09/2020 04:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 09:13

 

Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn,
Than thân với bóng, giải phiền với hoa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn