20/01/2022 12:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh khởi thư hoài
病起書懷

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 20:11

 

Nguyên tác

病骨支離紗帽寬,
孤臣萬里客江干。
位卑未敢忘懮國,
事定猶須待闔棺。
天地神靈扶廟社,
京華父老望和鑾。
出師一表通今古,
夜半挑燈更細看。

Phiên âm

Bệnh cốt chi ly sa mạo khoan,
Cô thần vạn lý khách giang can.
Vị ty vị cảm vong ưu quốc,
Sự định do tu đãi hạp quan.
Thiên địa thần linh phù miếu xã,
Kinh hoa phụ lão vọng hoà loan.
"Xuất sư" nhất biểu thông kim cổ,
Dạ bán khiêu đăng cánh tế khan.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Một nắm xương gầy vành mũ lỏng,
Sông xa ngàn dặm, khách cô đơn.
Thấp hèn dám nản lòng lo nước,
Phải trái chờ khi đậy nắp quan.
Trời đất quỷ thần phò nghiệp thánh,
Kinh thành phụ lão ngóng xe loan.
"Ra quân" biểu ấy truyền muôn thuở,
Đêm dậy khêu đèn đọc kỹ hơn.
Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Bệnh khởi thư hoài