29/01/2023 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

LXXV (Hiện tại giờ đây anh chưa hay biết)
LXXV (En ce moment tu ne sais pas)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 18/11/2022 06:39

 

Nguyên tác

En ce moment tu ne sais pas
La force que je t’ai donnée.
— Quel jour, quelle heure, quelle année,
À ton midi; à ton trépas,
À quel point de ta destinée
Concevras-tu, triste, effrayé,
Que tu n’as pas su voir briller
Ce grand amour de douce louve
Que jamais plus on ne retrouve?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hiện tại giờ đây anh chưa hay biết
Sức mạnh này em đã hiến dâng anh.
- Ngày nào, giờ nào, năm nào, vây quanh
Vào giữa ngọ; khi anh chưa kịp chết,
Số phận của anh bao nhiêu thì hết
Quan niệm sao về, buồn bã, sợ lo,
Anh không biết làm sao toả sáng cho
Tình yêu tuyệt diệu ngọt ngào ràn rụa
Mà đôi ta không tìm đâu ra nữa?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » LXXV (Hiện tại giờ đây anh chưa hay biết)