28/09/2022 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật Tây Hồ ký Tạ pháp tào ca
春日西湖寄謝法曹歌

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 07:54

 

Nguyên tác

西湖春色歸,
春水綠于染。
群芳爛不收,
東風落如糝。
參軍春思亂如雲,
白髮題詩愁送春。
遙知湖上一樽酒,
能憶天涯萬里人。
萬里思春尚有情,
忽逢春至客心驚。
雪消門外千山綠,
花發江邊二月晴。
少年把酒逢春色,
今日逢春頭已白。
異鄉物態與人殊,
惟有東風舊相識。

Phiên âm

Tây Hồ xuân sắc quy,
Xuân thuỷ lục vu nhiễm.
Quần phương lạn bất thâu,
Đông phong lạc như tảm.
Tham quân xuân tứ loạn như vân,
Bạch phát đề thi sầu tống xuân.
Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu,
Năng ức thiên nhai vạn lý nhân.
Vạn lý tư xuân thượng hữu tình,
Hốt phùng xuân chí khách tâm kinh.
Tuyết tiêu môn ngoại thiên sơn lục,
Hoa phát giang biên nhị nguyệt tình.
Thiếu niên bả tửu phùng xuân sắc,
Kim nhật phùng xuân đầu dĩ bạch.
Dị hương vật thái dữ nhân thù,
Duy hữu đông phong cựu tương thức.

Dịch nghĩa

Xuân đã về trên Tây Hồ
Mầu nước xuân xanh hơn nhuộm
Cánh trăm hoa rơi
Rải rác theo gió đông thổi
Mùa xuân về tham quân suy nghĩ rối như mây
Mái đầu bạc buồn làm thơ tiễn xuân
Ở nơi xa này biết một chén rượu trên hồ
Còn nhớ đến người ở nơi xa vạn dặm
Vạn dặm xa còn có tình nhớ đến xuân
Bỗng gặp xuân đến lòng khách thấy sợ
Bên ngoài cửa tuyết tan nghìn núi biếc
Tháng hai tạnh ráo hoa nở bên sông
Khi trẻ nâng chén mỗi lần gặp xuân
Hôm nay gặp xuân đầu đã bạc
Nơi đất lạ vật thái và người đều khác
Chỉ có gió đông là quen biết cũ.

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Tây hồ xuân đã về
Nước xuân biếc hơn nhuộm
Trăm hoa nở rỡ ràng
Gió thổi rụng như cám
Tứ xuân lòng bác rối mấy vần
Tóc bạc thơ đề sầu tiễn xuân
Đoán biết trên hồ nâng chén rượu
Nhớ ngoài vạn dặm người một thân
Vạn dặm mong xuân dạ láng lai
Gặp xuân luống để não lòng ai
Tuyết tan ngoài cửa nghìn non biếc
Hoa nở bên sông tạnh tháng hai
Tuổi trẻ gặp xuân vui thù tạc
Ngày nay gặp xuân đầu đã bạc
Quê người cảnh vật  những thờ ơ
Riêng có gió đông quen biết trước
Bài này tuyển từ Âu Dương văn trung toàn tập quyển 3 (Cư sĩ ngoại tập). Vào năm Cảnh Hựu thứ 4 đời Nhân Tông, vì dâng thư trách nặng Cao Tư Gián, bị biếm làm tri huyện Di Lăng, Thiểm Tây (nay thuộc huyện Tuyên Xương, Hồ Bắc), bạn ông là Tạ Bá Sơ làm pháp tào Hứa Châu, nghe tin này biên thư an ủi. Âu Dương Tu làm bài này đáp lại. Tác giả từ sắc xuân Tây Hồ ở Hứa Châu tả sang sắc xuân ở Di Lăng, do thay đổi về nhân sự và vật thái, tình cảm đối với xuân sang của tác giả cũng lộn xộn.
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Xuân nhật Tây Hồ ký Tạ pháp tào ca