28/05/2022 02:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xích Bích đồ
赤壁圖

Tác giả: Lăng Vân Hàn - 凌雲翰

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2021 22:33

 

Nguyên tác

江水東流赤壁孤,
曹瞞曾此戰周瑜。
山川不逐英雄去,
卻為坡仙入畫圖。

Phiên âm

Giang thuỷ đông lưu Xích Bích cô,
Tào Man tằng thử chiến Chu Du.
Sơn xuyên bất trục anh hùng khứ,
Khước vị Pha tiên[1] nhập hoạ đồ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xích Bích lẻ loi sông chảy đông,
Nơi đây Tào Tháo đánh Chu công.
Cảnh sắc không theo anh hùng nỗi,
Nên giúp Pha tiên nhập hoạ trung.
[1] Tô Thức 蘇軾 hiệu Đông Pha cư sĩ 東坡居士, tự hiệu Ngọc Đường tiên玉堂仙, người hâm mộ gọi ông là Pha tiên 坡仙, có hai bài Tiền Xích Bích phúHậu Xích Bích phú nổi tiếng. Vì vậy khi nói về Xích Bích, cả thơ, văn lẫn hoạ, hầu hết có đề cập đến ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lăng Vân Hàn » Xích Bích đồ