31/07/2021 16:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có phúc thợ mộc, thợ nề

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2019 21:37

 

Có phúc thợ mộc, thợ nề,
Vô phúc thầy đề, thầy thông.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Có phúc thợ mộc, thợ nề