02/08/2021 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh nguyệt đường kỳ 2
明月堂其二

Tác giả: Lưu thị phụ - 劉氏婦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2014 08:10

 

Nguyên tác

玉鉤風急響丁東,
回首西山似夢中。
明月堂前人不到,
庭梧一夜老秋風。

Phiên âm

Ngọc câu phong cấp hưởng đinh đông,
Hồi thủ tây sơn tự mộng trung.
Minh nguyệt đường tiền nhân bất đáo,
Đình ngô nhất dạ lão thu phong.

Dịch nghĩa

Cái móc bằng ngọc bị gió thổi kêu lanh lảnh,
Quay đầu nhìn về núi tây ngỡ như đang trong cơn mê.
Trăng sáng ở trước nhà mà người không về,
Trong sân có cây ngô đồng, gió thu quen thuộc thổi cả đêm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió thổi móc va tường lanh lảnh
Ngóng non tây mà tưởng trong mê
Trăng trước nhà, người không về
Gió thu đêm lạnh vân vê ngô đồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu thị phụ » Minh nguyệt đường kỳ 2