25/05/2024 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tinh vệ
精衛

Tác giả: Cố Viêm Vũ - 顧炎武

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2008 04:33

 

Nguyên tác

萬事有不平,
爾何空自苦?
長將一寸身,
銜木到終古。
我愿平東海,
身沉心不改。
大海無平期,
我心無絕時。
嗚呼!君不見:
西山銜木眾鳥多,
鵲來燕去自成窠!

Phiên âm

Vạn sự hữu bất bình,
Nhĩ hà không tự khổ?
Trường tương nhất thốn thân,
Hàm mộc đáo chung cổ.
Ngã nguyện bình đông hải,
Thân trầm tâm bất cải.
Đại hải vô bình kỳ,
Ngã tâm vô tuyệt thì.
Ô hô! Quân bất kiến:
Tây sơn hàm mộc chúng điểu đa,
Thước lai yến khứ[1] tự thành khoà!

Dịch nghĩa

Muôn việc đều có nỗi bất bình
Chim sao cứ tự làm khổ thân?
Suốt đời đem tấm thân nhỏ bé
Ngậm gỗ đến muôn thuở
“Tôi nguyện lấp bằng Biển Đông
Dù chìm thân cũng không đổi
Biển cả không khi nào yên
Lòng tôi không khi nào nguôi”
Than ôi! Chim thấy không?
Có bao chim tây núi ngậm gỗ
Én, thước lo làm tổ của mình!

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

- Muôn việc thảy bất bình
Sao ngươi cứ tự khổ
Đem tấm thân bé nhỏ
Tha cành đến muôn đời?
- Ta muốn lấp Đông hải
Dẫu chết lòng không đổi!
Biển lớn chẳng lấp đầy
Lòng ta chẳng đổi thay!
- Ôi! Há ngươi chẳng thấy
Bao chim tha cành trên núi Tây
Sẻ qua, yến lại tổ tự xây?
Theo Sơn hải kinh - Bắc Sơn kinh: “Ở núi Phát Cưu có giống chim hình như con quạ, đầu lổ đổ, mỏ trắng, chân đỏ, tên là tinh vệ thường ngậm gỗ ở núi Tây, rồi thả xuống biển Đông”.

[1] Câu này để châm biếm những người tham sống yên vui, khuất tiết hàng Thanh, cũng như loài én thước chỉ chăm ngậm cành cây để tự làm tổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Viêm Vũ » Tinh vệ