24/01/2022 20:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm

Tác giả: Thường Chiếu thiền sư - 常照禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 07:46

 

Nguyên tác

在世為人身,
心為如來藏。
照曜且無方,
尋之更絕曠。

Phiên âm

Tại thế vi nhân thân,
Tâm vi Như Lai tạng[1].
Chiếu diệu thả vô phương,
Tầm chi cánh tuyệt khoáng.

Dịch nghĩa

Tấm thân con người ở thế gian này,
Còn cái tâm là kho báu của Như Lai.
Chiếu sáng khắp mọi nơi,
Nhưng tìm nó thì biệt tăm.

Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Tấm thân chìm nổi trần ai
Tâm là kho báu Như Lai giữa đời
Ánh tâm toả sáng nơi nơi
Đi tìm tâm chỉ xa khơi mịt mờ.
[1] Thuật ngữ Phật giáo chỉ mọi chúng sinh đều có chứa pháp thân Như Lai vốn thanh tịnh, tức ẩn tàng khả năng thành Phật (tất thảy kinh điển Phật nói ra cũng gọi là Như Lai tạng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thường Chiếu thiền sư » Tâm