10/08/2020 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô chu
孤舟

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 07:01

 

Nguyên tác

仁義為篙忠信柁,
年年泛作斗光槎。
仙源不用千艘訪,
佛海何妨一葉過。
載道去來閒壓浪,
平心行止等盈科。
濟川已具商岩楫,
且聽魚兒勸酒歌。

Phiên âm

Nhân nghĩa vị cao, trung tín đà,
Niên niên phiếm tác Đẩu quang tra[1].
Tiên nguyên bất dụng thiên tao phóng,
Phật hải hà phương nhất diệp qua.
Tái đạo khứ lai, nhàn áp lãng,
Bình tâm hành chỉ, đẳng doanh khoa.
Tế xuyên dĩ cụ Thương Nham[2] tiếp,
Thả thính ngư nhi khuyến tửu ca.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Sào nghĩa chèo trung, lái sẵn đà,
Bè giong sao Đẩu bến trời xa.
Nguồn Tiên lọ phải nghìn thuyền rõi,
Biển Phật cầm như một mái qua.
Đạo chở đầy khoang, càn sóng cả,
Nước chờ ngoi vũng, vững lòng ta.
Sang sông sẵn có chèo ông Phó,
Mời rượu nghe chài cất giọng ca.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 359
[1] Tương truyền Trương Khiên đời hán đi tìm nơi phát nguyên của sông Hà, đã giong bè lên tận vùng sao Đẩu, sao Ngưu ở sông Ngân Hà. Tác giả ngụ ý nói chí khí lớn lao muốn hành đạo giúp đời của mình.
[2] Phó Duyệt, một người vốn làm nghề đắp đất, sau được vua Cao Tông vời làm tướng, có công lớn giúp nghiệp trung hưng của nhà Ân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Cô chu