03/10/2023 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Dương đồng tri nhậm mãn tây quy
餞楊同知任滿西歸

Tác giả: Bồ Đạo Nguyên - 蒲道源

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 17:40

 

Nguyên tác

道傍笳鼓記迎新,
又作長亭惜別人。
千里畏途成雅俗,
一言寒谷變陽春。
朝廷有意歸楊震,
父老無從借寇恂。
金印此行如斗大,
西還遙望使車塵。

Phiên âm

Đạo bàng già cổ ký nghênh tân,
Hựu tác trường đình tích biệt nhân.
Thiên lý uý đồ thành nhã tục,
Nhất ngôn hàn cốc biến dương xuân.
Triều đình hữu ý quy Dương Chấn[1],
Phụ lão vô tòng tá Khấu Tuân[2].
Kim ấn thử hành như đẩu đại,
Tây hoàn diêu vọng sứ xa trần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đón người mới bên lề kèn trống nổi,
Tiễn trường đình thương quý kẻ đi xa.
Đường ngàn dặm giữ yên thành tục đẹp,
Một lời vàng khiến lạnh hoá dương hoà.
Triều có ý cho về quê Dương Chấn,
Giữ Khấu Tuân phụ lão khẩn thiết tha.
Như đấu lớn ấn vàng được bảo giá,
Nhắm hướng tây xe bụi sứ về nhà.
Đồng tri là chức quan làm phó cho tri phủ, hưởng chính ngũ phẩm, đặc trách về muối, lương thực, bắt trộm cướp, phòng bị đường sông đường biển, thuỷ lợi, đê điều, thanh lý quân tịch trong phủ.

[1] Dương Chấn (?-124), danh thần thời Đông Hán, nhậm những chức lớn như Thái phó, Tư đồ, Thái uý... tính cương trực. Nhân trong triều hoạn quan cấu kết với ngoại thích (bà con anh em ruột của hoàng hậu) loạn quyền, Dương Chấn trình sớ tâu, vạch tội và xin trừng trị nhưng không thành công. Cuối cùng bị gian thần buộc vua cho Dương Chấn nghỉ việc về quê, rồi bị ép uống thuốc độc chết năm 124.
[2] Khấu Tuân (?-36), võ tướng, công thần cùng Lưu Tú (Hán Quang Vũ) lập nhà Đông Hán, cai trị Dĩnh Xuyên được dân yêu mến nhờ công bằng ngay thẳng, khi hết nhiệm kỳ đổi đi chỗ khác, được các phụ lão yêu cầu vua cho ở lại tiếp tục làm việc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bồ Đạo Nguyên » Tiễn Dương đồng tri nhậm mãn tây quy