27/06/2022 16:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành kỳ 2
少年行其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 06:23

 

Nguyên tác

五陵年少金市東。
銀鞍白馬度春風。
落花踏盡遊何處。
笑入胡姬酒肆中。

Phiên âm

Ngũ Lăng niên thiếu Kim thị đông.
Ngân yên bạch mã độ xuân phong.
Lạc hoa đạp tận du hà xứ ?
Tiếu nhập hồ cơ tửu tứ trung.

Dịch nghĩa

Chàng thiếu niên Ngũ Lăng phía đông chợ Kim
Cưỡi ngựa trắng yên bạc lướt qua gió xuân
Giẫm nát hết hoa, đi đâu chơi đây ?
Vừa cười vừa bước vào quán rượu

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngũ Lăng, Chợ Kim phía đông,
Chàng trai yên, ngựa trắng lồng gió xuân.
Đi đâu, hoa nát dưới chân?
Quán cô bán rượu, cười lần bước vô!
(Năm 744)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thiếu niên hành kỳ 2