21/03/2023 08:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng ức Hạ giám
重憶賀監

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2014 16:47

 

Nguyên tác

欲向江東去,
定將誰舉杯?
稽山無賀老,
卻棹酒船回。

Phiên âm

Dục hướng Giang Đông khứ,
Định tương thuỳ cử bôi?
Kê sơn[1] vô Hạ lão,
Khước trạo tửu thuyền hồi.

Dịch nghĩa

Tính đi chơi Giang Đông,
Mà biết cùng ai nâng chén?
Nếu tới núi Kê mà không có lão Hạ,
Thà là quay thuyền rượu trở về nhà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tính đi chơi Giang Đông
Biết chén cùng ai nâng
Núi Kê vắng lão Hạ
Thà quay thuyền về không
Hạ giám tức Hạ Tri Chương, quan làm tới chức bí thư giám nên người đương thời gọi ông là Hạ giám. Ông giỏi văn thơ, tính phóng khoáng, thích uống rượu, nên dù hơn Lý Bạch đến ngoài 40 tuổi, cũng được Lý Bạch rất hâm mộ.

[1] Tức Cối Kê sơn, nằm trong thị trấn Thiệu Hưng, tỉnh Chiềt Giang, quê hương Hạ Tri Chương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Trùng ức Hạ giám