29/11/2021 10:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngật lệ chi
吃荔枝

Tác giả: Lương Công Phụ - 梁貢父

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2018 07:18

 

Nguyên tác

一日二日香色異,
千里萬里驛程遞。
皇朝本為責包茅,
不作漢唐無益事。

Phiên âm

Nhất nhật nhị nhật hương sắc dị,
Thiên lý vạn lý dịch trình đệ.
Hoàng triều bản vị trách bao mao[1],
Bất tác Hán Đường[2] vô ích sự.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Chỉ một đôi ngày đổi sắc hương,
Phải nghìn vạn dặm trạm băng đường,
Hoàng triều chỉ trách bao mao lễ.
Vô ích làm chi việc Hán, Đường.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Bao mao là cỏ ống. Nước nhỏ không có của báu cống hiến, thì cống một xe cỏ bao mao, để thiên tử dùng trong việc tế lễ.
[2] Thời nhà Hán và nhà Đường, Giao Chỉ phải cống trái vải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Công Phụ » Ngật lệ chi