04/10/2023 22:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh nhật trùng cửu diệc dĩ bệnh bất phó Thuật Cổ hội tái dụng tiền vận
明日重九亦以病不赴述古會再用前韻

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:46

 

Nguyên tác

月入秋帷病枕涼,
霜飛夜簟故衾香。
可憐吹帽狂司馬,
空對親舂老孟光。
不作雍容傾座上,
翻成骯髒倚門旁。
人間此會論今古,
細看茱萸感嘆長。

Phiên âm

Nguyệt nhập thu duy bệnh chẩm lương,
Sương phi dạ điệm cố khâm hương.
Khả liên xuy mạo cuồng tư mã[1],
Không đối thân thung lão Mạnh Quang[2].
Bất tác ung dung khuynh toạ thượng,
Phiên thành khảng tảng ỷ môn bàng.
Nhân gian thử hội luân kim cổ,
Tế khán thù du cảm thán trường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gối bệnh lạnh trăng thu vào trướng
Sương đêm bay chăn chiếu ủ hương
Áo mũ buồn thay cuồng tư mã
Gia thê già chỉ với Mạnh Quang
Chẳng ung dung ngồi trên nghiêng chén
Để người thân tựa cửa trông chờ
Chuyện xưa nay luận bàn nhân thế
Thoáng thù du bỗng cảm than dài
[1] Chỉ công việc làm tại quan phủ không theo lề lối phép tắc. Lấy sự tích của Tạ Dịch 謝奕 và Hoàn Ôn 桓溫 làm việc chung một chỗ, Hoàn Ôn thường bị Tạ Dịch ép rượu nên phải bỏ chỗ làm lánh rượu (Hoàn Ôn làm Tư Mã tại An Tây, được bạn gọi là cuồng tư mã).
[2] Người đàn bà khoẻ mạnh, xấu xí vợ của Lương Hồng làm nghề giả gạo thuê, rất kính trọng chồng, hai vợ chồng cư xử với nhau rất lễ phép.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Minh nhật trùng cửu diệc dĩ bệnh bất phó Thuật Cổ hội tái dụng tiền vận