22/01/2022 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lán Nà Lừa

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 08:01

 

Lán nhỏ sơ khai nghìn trận thế
Tre nứa vươn lên vút đại ngàn
Thấp thoáng sau cây tà áo Bác
Ấm nồng hơi thở giữa nhân gian
Tân Trào 1979
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Lán Nà Lừa