19/10/2021 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông Hồng - sông Thương

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 21:34

 

Ôi sông Hồng! Sông Hồng vạm vỡ
Có khi Người thiếu đi một tiếng thương thầm
Thôi hãy để dòng Thương thương hộ
Dù nửa dòng bên đục bên trong.
1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Sông Hồng - sông Thương