23/05/2024 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nợ

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 13:54

 

Ngược Đuống ăn xin
Bốn chín quan họ
Nhấp nhô sóng gõ
                     mưa thuyền

Năm triền Thương
            trùng trùng mây yếm
Hoàng Cầm tóc trắng Đông Hồ
Hào quang khói phủ
Ni cô vỗ chuông ngả nghiêng

Tơ lòng ươm hồng tơ nhện
Trầu vàng cau xanh
          long lanh hàn huyên
Lên đỉnh đồi cao
Lén dâng Vạn Hạnh
Một đời gồng gánh câu nguyền

Một thời câu ca tha thiết
Ngủ quên đình Lim
Đom đóm quay ra
Hạc rồng trở gót im lìm

Mười Bốn ngự dinh
Thành hoàng quên lối
Giêng Hai mù thổi
Phán quan ngồi trông vẩn vơ

Chuồn chuồn xe tơ hẹn hò ăn khoán
Hùng Vỹ tóc cuốn ngang lưng hồng hoang
24-3-2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Nợ