12/06/2024 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm đông xem truyện quỷ

Tác giả: Vũ Hoàng Chương - 武黃遧

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2005 21:48

 

Ngõ nhớ hoa vàng, gác nhớ trăng,
Chiêm bao giợn tuyết, gối ngờ băng.
Sương vây bể xám, lòng hoang đảo
Nằm hấng thơ mưa độc vận bằng.
Phới gót, mùa say về, ẩn hiện
Giữa đôi giòng chữ sách Khiêu Đăng.
Xôn xao vò nậm bừng hương cúc,
Thu nhập hồn men cựa đó chăng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Đêm đông xem truyện quỷ