02/12/2020 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xem truyện quỷ

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 21:48

 

Ngõ nhớ hoa vàng gác nhớ trăng
Chiêm bao giợn tuyết gối ngờ băng
Sương vây bể xám lòng hoang đảo
Nằm hấng thơ mưa độc vận bằng
Phới gót mùa say về ẩn hiện
Giữa đôi hàng chữ sách Khiêu Đăng
Xôn xao vò nậm bừng hương cúc
Thu nhập hồn men cựa đó chăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Xem truyện quỷ