24/09/2021 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

07

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 12:54

 

Mặt phẳng ánh sáng ở
Hang hốc - bóng tối về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 07