08/02/2023 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục Thắng trạch thu mộ vũ trung thám vận đồng tác
陸勝宅秋暮雨中探韻同作

Tác giả: Trương Nam Sử - 張南史

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2008 02:11

 

Nguyên tác

同人永日自相將,
深竹閒園偶辟疆。
已被秋風教憶鱠,
更聞寒雨勸飛觴。
歸心莫問三江水,
旅服徒沾九日霜。
醉裡欲尋騎馬路,
蕭條幾處有垂楊。

Phiên âm

Đồng nhân vĩnh nhật tự tương tương,
Thâm trúc nhàn viên ngẫu Tịch Cương.
Dĩ bị thu phong giao ức khoái,
Cánh văn hàn vũ khuyến phi trường.
Quy tâm mạc vấn tam giang thuỷ,
Lữ phục đồ triêm cửu nhật sương.
Tuý lý dục tầm kỵ mã lộ,
Tiêu điều kỷ xứ hữu thuỳ dương.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cùng ai trọn buổi thoả vấn vương
Trúc thẳm vườn êm gặp Tịch Cương
Đã bị gió thu gây nhớ gỏi
Lại nghe mưa lạnh giục hồ trường
Tam giang chớ hỏi niềm quê cũ
Trùng cửu đầm thân áo khách sương
Tuý luý muốn tìm đường ngựa chạy
Tiêu điều mấy nẻo rũ thuỳ dương
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Nam Sử » Lục Thắng trạch thu mộ vũ trung thám vận đồng tác