16/08/2022 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tị địa
避地

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2015 02:25

 

Nguyên tác

避地歲時晚,
竄身筋骨勞。
詩書遂牆壁,
奴僕且旌旄。
行在僅聞信,
此生隨所遭。
神堯舊天下,
會見出腥臊。

Phiên âm

Tị địa tuế thời vãn,
Thoán thân cân cốt lao.
Thi thư toại tường bích,
Nô bộc thả tinh mao.
Hành tại cận văn tín,
Thử sinh tuỳ sở tao.
Thần Nghiêu[1] cựu thiên hạ,
Hội kiến xuất tinh tao.

Dịch nghĩa

Vào lúc cuối năm tới chỗ tránh nạn,
Cái thân chui lủi khiến gân cốt mệt mỏi.
Thơ viết đầy trên tường vách,
Bọn người làm coi như lính tráng.
Gần đây vừa nghe tin tại chỗ vua ở tạm,
Đời này tuỳ thuộc cảnh ngộ của mình.
Cái đất nước cũ của vua Đường Cao Tổ,
Thấy xuất hiện mùi tanh tao.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nơi lánh, lúc cuối năm,
Thân chui, gân xương mỏi,
Đầy thơ trên vách tường,
Quân lính để sai phái.
Nơi vua ở, được tin,
Trong đời tuỳ chỗ tới.
Nước cũ của Thần Nghiêu,
Nay sặc mùi tanh tưởi.
(Năm 756)

Lời tự: "Chí Đức nhị tải, Đinh Dậu tác" 至德二載丁酉作 (Viết năm Đinh Dậu Chí Đức thứ 2 - 757).

[1] Tên thuỵ của Đường Cao Tổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tị địa