04/10/2022 05:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam
江南

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 16:03

 

Nguyên tác

鱗鱗別浦起微波,
泛泛輕舟桃葉歌。
斜雪北風何處宿,
江南一路酒旗多。

Phiên âm

Lân lân biệt phố khởi vi ba,
Phiếm phiếm khinh chu Đào Diệp ca.
Tà tuyết bắc phong hà xứ túc,
Giang Nam nhất lộ tửu kỳ đa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Những sóng nhỏ bến sông run rẩy
Đào Diệp ca lơ lửng với thuyền
Đường Giang Nam tuy nhiều quán rượu
Trú nơi đâu bấc thổi tuyết nghiêng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Giang Nam