30/03/2023 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phút giây yên tĩnh

Tác giả: Trần Lê Văn - Trần Văn Lễ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2010 07:26

 

Tám hướng mười phương tiếng đời ồn ã
Phút giây yên tĩnh biết đâu tìm
Thèm ngồi lặng, ngẩng đầu lên khóm lá
Mà uống trong lành một tiếng chim
Cuối xuân Đinh Sửu (1997)
Nguồn: Trần Lê Văn - Những chặng đời, những chặng thơ, NXB Hội nhà văn, 2008.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Lê Văn » Phút giây yên tĩnh