24/10/2021 02:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa ảnh
花影

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2008 20:11

 

Nguyên tác

重重疊疊上瑤臺,
幾度呼童掃不開。
剛被太陽收拾去,
卻教明月送將來。

Phiên âm

Trùng trùng điệp điệp thướng dao đài,
Kỷ độ hô đồng tảo bất khai.
Cương bị thái dương thu thập khứ,
Khước giao minh nguyệt tống tương lai.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Từng từng lớp lớp lên thềm ngọc
Trẻ quét bao lần vẫn chẳng đi
Vừa bị trời tàn thu nhặt hết
Lại theo trăng sáng lẩn quay về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Hoa ảnh