28/09/2022 07:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường trung tạp vịnh kỳ 1
場中雜詠其一

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2016 21:12

 

Nguyên tác

地偏寒更早,
冬至夜仍長。
漏刻傳深院,
砧聲渡短墻。
隔簾通笑語,
對案話文章。
多少操觚客,
槐花此度忙。

Phiên âm

Địa thiên hàn cánh tảo,
Đông chí dạ nhưng trường.
Lậu khắc truyền thâm viện,
Châm thanh độ đoản tường.
Cách liêm thông tiếu ngữ,
Đối án thoại văn chương.
Đa thiểu thao cô[1] khách,
Hoè hoa thử độ mang.

Dịch nghĩa

Đất hẻo lánh nên rét đến sớm
Tiết Đông chí đêm vẫn dài
Giọt đồng hồ điểm báo giờ trong viện vắng
Tiếng chày đạp vải vượt qua bức tường
Cách rèm vọng tiếng cười nói
Trước án nói chuyện văn chương
Ít nhiều khách đã ứng thí
Độ này hoa hoè đã nở rộ hơn

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Đất lảnh, rét về sớm
Đêm Đông chí vẫn dài
Viện sâu thời khắc điểm
Tường thấp vang tiếng chày
Trước án khách đối đáp
Cách rèm người nói cười
Ít nhiều kẻ ứng thí
Hoè nở rộ nay mai
Nguyên chú: Cùng xướng hoạ với vị Phân khảo Phạm Thúc Minh

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[1] Ý chỉ việc đi thi. "Cô" nghĩa là thẻ tre dùng để viết chữ, vì thế người ta còn dùng "thao cô" để chỉ việc viết lách khinh suất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Trường trung tạp vịnh kỳ 1