08/12/2022 03:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết cho ngày hôm nay

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 15/12/2014 11:35

 

Giá như không biết, không buồn
Giá như không gặp, không thương bao giờ
Giá như đừng có chữ ngờ
Lòng trong gương sáng-đục mờ tránh xa
Giá như đừng nặng lòng ta
Chỉ là nhẹ hạt mưa sa nửa vời
Giá như con nhạn lạc trời
Đừng bay qua nẻo mù khơi bên này
Giá mà đốt được tháng ngày
Thà châm ngọn lửa-xa bay nhỡ nhàng
Còn dư chút nghĩa cũ càng
Ném vào vô cảm, vỡ tan giọng cười!
03/7/2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Viết cho ngày hôm nay