04/10/2022 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã thi kỳ 22
馬詩其二十二

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/06/2014 22:39

 

Nguyên tác

汗血到王家,
隨鸞撼玉珂。
少君騎海上,
人見是青騾。

Phiên âm

Hãn huyết đáo vương gia,
Tuỳ loan hám ngọc kha[1].
Thiếu Quân[2] kỵ hải thượng,
Nhân kiến thị thanh la[3].

Bản dịch của Trần Yên Thảo, Lâm Hoàng Lân

Hãn huyết đến vương gia,
Chuông hàm rung ngọc kha.
Thiếu quân cưỡi trên biển,
Trông khác gì thanh la.
[1] Một loại ngọc màu trắng, giới hoàng tộc và quý tộc xưa thường dùng trang sức trên dây bờm ngựa.
[2] Theo truyền thuyết là một tiên nhân đời Hán. Sau khi ông mất được hơn 100 ngày, có người trông thấy ông cưỡi thanh la ở vùng Bồ Pha (Hà Đông). Hán Vũ Đế nghe nói, cho mở nắp quan tài thì không còn thi thể.
[3] Một giống được lai tạo giữa ngựa và lừa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Mã thi kỳ 22