17/06/2024 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó An Nam khước ký đài ty
赴安南卻寄臺司

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2009 02:49

 

Nguyên tác

曾驅萬馬上天山,
風去雲回頃刻間。
今日海門南國事,
莫教還似鳳林關。

Phiên âm

Tằng khu vạn mã thướng Thiên San[1],
Phong khứ vân hồi khoảnh khắc gian.
Kim nhật Hải Môn[2] Nam quốc sự,
Mạc giao hoàn tự Phụng Lâm quan[3].

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Lên Thiên Sơn anh từng ruổi ngựa
Thoáng chốc mây gặp gió mây tan
Nay xuôi cửa biển nước Nam
Xin anh nhớ chuyện Phụng Lâm độ nào
Bài này được làm trong giai đoạn 864-875 khi tác giả làm Chinh nam tướng quân. Đài ty là một chức quan nhỏ. An Nam là vùng đất chỉ nước Việt Nam trong thời kỳ bắc thuộc.

[1] Tên núi, nay trong khu tự trị Tân Cương, đời Đường là một cửa ải trọng yếu.
[2] Nơi tác giả đóng bản doanh.
[3] Cửa ải ở phía tây bắc huyện Đạo Hà, tỉnh Cam Túc, thời đại nhà Đường có nhiều cuộc bạo đọng nổi dậy. Thơ Đỗ Phủ có câu: "Phụng Lâm qua vị tức" (chưa dập tắt được binh qua ở Phụng Lâm).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Phó An Nam khước ký đài ty