13/04/2021 19:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông cảnh
冬景

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 08:19

 

Nguyên tác

晴窗早覺愛朝曦,
竹外秋聲漸作威。
命僕安排新暖閣,
呼童熨貼舊寒衣。
葉浮嫩綠酒初熟,
橙切香黃蟹正肥。
蓉菊滿園皆可羨,
賞心從此莫相違。

Phiên âm

Tình song tảo giác ái triêu hy,
Trúc ngoại thu thanh tiệm tác uy.
Mệnh phốc an bài tân noãn các,
Hô đồng huỷ chiếm cựu hàn y.
Diệp phù nộn lục tửu sơ thục,
Đẳng thiết hương hoàng giải chính phì.
Dung cúc mãn viên giai khả tú,
Thưởng tâm tòng thử mạc tương vi.

Dịch nghĩa

Dậy sớm bên song cửa nhìn thích ánh nắng ban mai
Rặng trúc bên ngoài nghe tiếng thu vang mạnh
Truyền lệnh cho kẻ dọn dẹp lại căn lầu ấm mới
Gọi đám trẻ đốt lửa dành nhau chiếc áo lạnh cũ
Lá cây xanh thắm ở ngoài, rượu hâm vừa nóng
Bàn ăn bầy biện, món cua vàng béo ngon
Hoa cúc nở đầy vườn đẹp lộng lẫy
Thưởng thức cảnh như thế ai mà dám không vâng theo.

Bản dịch của Hải Đà

Thức dậy, bên song, ánh nắng vàng
Bờ tre xào xạc tiếng thu vang
Lầu cao truyền dặn người kê dọn
Áo lạnh dành nhau đám trẻ làng
Rượu ấm hâm vừa, cây lá thắm
Thức ăn ngon miệng xếp đầy bàn
Vườn hoa cúc nở đầy hương sắc
Cảnh thế nào ai dám chẳng vâng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Đông cảnh