01/12/2022 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vọng
秋望

Tác giả: Tuy Lý Vương - 綏理王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2010 22:20

 

Nguyên tác

回首南州結陳雲,
未央前殿羽書聞。
巴川城北人煙斷,
農耐江頭戰壘分。

Phiên âm

Hồi thủ Nam châu kết trần vân,
Vị Ương tiền điện vũ thư văn.
Ba Xuyên thành bắc nhân yên đoạn,
Nông Nại giang đầu chiến luỹ phân.

Bản dịch của Trần Như Uyên

Ngắm cảnh Nam châu mây phủ đầy
Vị Ương trước điện lá thu bay
Ba Xuyên về Bắc người thưa thớt
Nông Nại đầu dòng luỹ khít dày
Nguồn: Thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuy Lý Vương » Thu vọng