03/08/2020 18:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 18:09

 

Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà,
Đánh bằng roi sắt, xa mà không xa.
Chừng nào roi sắt trổ hoa,
Cây khô nở nhuỵ, đôi đứa ta mới lìa.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em thương anh dầu cha mẹ có quấn tóc kèo nhà