08/12/2022 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đám cây du
Elms

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/01/2022 05:48

 

Nguyên tác

All day I tried to distinguish
need from desire. Now, in the dark,
I feel only bitter sadness for us,
the builders, the planers of wood,
because I have been looking
steadily at these elms
and seen the process that creates
the writhing, stationary tree
is torment, and have understood
it will make no forms but twisted forms.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cả ngày em cố để nhận ra
nhu cầu khao khát. Giờ, tối nhoà,
cảm thấy buồn cay cho đôi lứa,
thợ xây, máy bào gỗ phân ra,
bởi vì em cứ kiếm tìm hoài
thường thì quanh đám cây du này
và chú xem tiến trình tác tạo
cây oằn mình rổi chẳng động lay
là cơn dằn vặt, và thấu hiểu
chẳng hình thù nào ngoài dáng thô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Đám cây du