20/05/2022 11:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu
爱情

Tác giả: Ngải Thanh - 艾青

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 13/10/2019 10:21

 

Nguyên tác

这个世界,
什么都古老,
只有爱情,
却永远年轻;

这个世界,
充满了诡谲,
只有爱情,
却永远天真。

只要有爱情,
鱼在水中游,
鸟在天上飞,
黑夜也透明;

失去了爱情,
断了弦的琴,
没有油的灯,
夏天也寒冷

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ở trên thế giới này,
Mọi thứ đều già, cũ,
Riêng chỉ có tình yêu,
Mãi mãi còn tươi trẻ.

Ở trên thế giới này,
Đầy những trò giảo quyệt,
Nhưng chỉ có tình yêu,
Mãi ngây thơ, tinh khiết.

Chỉ cần có tình yêu,
Cá lội bơi dưới nước,
Chim bay trên bầu trời,
Ban đêm cũng trong suốt.

Nếu để mất tình yêu,
Như chiếc đàn dây đứt,
Như đèn không có dầu
Mùa hè mà lạnh buốt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngải Thanh » Tình yêu