02/12/2022 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giới thiệu
Bevezető

Tác giả: József Attila

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2008 03:43

 

Nguyên tác

Lidi nénémnek öccse itt,
Batu khán pesti rokona,
kenyéren élte éveit
s nem volt azúrkék paplana;
kinek verséért a halál
öles kondérban főz babot -
hejh burzsoá! hejh proletár! -
én, József Attila, itt vagyok!

Bản dịch của Tế Hanh

Đây em của cô Liđi
Bà con xa với vua Mông Cổ
Nhưng một tấm chăn không có
Hai mươi năm sống toàn bánh khô
Để trả công anh về những vần thơ
Thần Chết nấu cho nồi đậu cứng
Này bọn tư bản! Này anh em vô sản!
József Attila là tôi đây
1927
Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » József Attila » Giới thiệu