18/05/2024 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên đán tựu đạo

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 26/12/2022 04:54

 

Phiên âm

Sóc suy ngọ sơ tình,
Dao sơn tiếu nhược nghênh.
Bất tri xuân kỷ hứa,
Đản kiến thảo hàm vinh.
Tường lộng thu thiên ảnh,
Thôn dao bộc trúc thanh.
Giao nguyên lịch hàn úc,
Cảnh dị giác tình sinh.

Dịch nghĩa

Gió bắc thổi đến trưa mới ngừng,
Núi xa xa như cười đón khách.
Chẳng biết xuân đã bao lâu,
Mà thấy cỏ xanh tươi tốt.
Sau tường gạch thấp thoáng bóng cây đu,
Trong thôn trang đì dùng tiếng pháo trúc.
Đồng quê từ lạnh sang ấm,
Cảnh vật đổi thay, dạ thấy bồi hồi.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Gió bắc, trưa ngừng thổi,
Núi xa cười đón người.
Xuân đến bao giờ nhỉ.
Mà cỏ cây tốt tươi.
Tường vách, đu in bóng,
Làng xóm, pháo vang trời.
Đồng quê lạnh chuyển ấm,
Cảnh mới, ý tình vui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Nguyên đán tựu đạo