27/11/2020 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (10)
When lilacs last in the dooryard bloom'd (10)

Tác giả: Walt Whitman

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2008 08:46

 

Nguyên tác

O how shall I warble myself for the dead one there I loved?
And how shall I deck my song for the large sweet soul that has gone?
And what shall my perfume be for the grave of him I love?

Sea-winds blown from east and west,
Blown from the Eastern sea and blown from the Western sea, till
   there on the prairies meeting,
These and with these and the breath of my chant,
I'll perfume the grave of him I love.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Ôi, tôi sẽ cất tiếng hát thế nào đây cho cái chết của người tôi yêu mến
Và tôi sẽ điểm trang bài hát của tôi như thế nào đây để gửi đến linh hồn rộng lớn ngọt ngào nay đã ra đi?
Và hương thơm của tôi sẽ ra sao để gửi về ngôi mộ của người tôi yêu mến?
Những gió biển thổi từ Đông rồi thổi từ Tây
Thổi từ biển Đông và thổi từ biển Tây cho đến lúc gặp nhau trên đồng cỏ này đây
Những ngọn gió ấy, và với những ngọn gió ấy, và với hơi thở bài hát của tôi
Tôi xông hương cho ngôi mộ của người tôi yêu mến

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Walt Whitman » Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (10)