30/06/2022 02:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề thu phố bộ ngư đồ
題秋浦捕魚圗

Tác giả: Lâm Bật - 林弼

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/10/2021 15:20

 

Nguyên tác

秋風吹溪溪水寒,
長楓落盡枝頭丹。
漁郎舉罾得雙鯉,
烹魚煖酒歡婦子。
江亭有客秋望遥,
青烟漠漠山迢迢。
沙頭落日呼渡急,
舟子無言倚篷立。
誰其畫此老稚川,
使我一見心茫然。
依稀艤櫂涔陽浦,
髣髴開樽采石渡。
安得坐我茅亭中,
葛巾相對三老翁。
買魚沽酒燒野荻,
拚與渠儂醉終日。

Phiên âm

Thu phong xuy khê khê thuỷ hàn,
Trường phong lạc tận chi đầu đan.
Ngư lang cử tăng đắc song lý,
Phanh ngư noãn tửu hoan phụ tử.
Giang đình hữu khách thu vọng diêu,
Thanh yên mạc mạc sơn điều điều.
Sa đầu lạc nhật hô độ cấp,
Chu tử vô ngôn ỷ bồng lập.
Thuỳ kỳ hoạ thử lão Trĩ Xuyên[1],
Sử ngã nhất kiến tâm mang nhiên.
Y hi nghĩ trạo Sầm Dương phố,
Phảng phất khai tôn Thái Thạch độ.
An đắc toạ ngã mao đình trung,
Cát cân tương đối tam lão ông.
Mãi ngư cô tửu thiêu dã địch,
Biện dữ cừ nùng[2] tuý chung nhật.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió thu thổi xuống lạnh nước sông,
Lá phong rụng hết mầm đỏ hồng.
Nhà chài giở lưới được hai chép,
Vui với vợ con cá rượu nồng
Trong đình có khách ngắm cảnh thu,
Sương xanh đầy dẫy núi mịt mù.
Đầu bãi chiều rơi gọi đò gấp,
Phu chèo im lặng đứng tựa mui.
Bức hoạ nhà ai xưa Trĩ Xuyên,
Khiến ta cảm khái cõi lòng riêng.
Đưa thuyền vào bãi Sầm Dương đậu,
Bến đò Thái Thạch cuộc rượu duyên.
Khi đã ngồi yên trong quán tranh,
Khăn mũ so le ba lão ông.
Mua cá mua rượu đốt lau lách,
Tối mịt say sưa đấu tới cùng.
[2] Tiếng phương nam chỉ người kia, những người kia.
[1] Tên đất. Câu này lấy ý từ bài thơ Đề Trĩ Xuyên sơn thuỷ của Đới Thúc Luân đời Đường. Bài thơ như một bức tranh tả cảnh đẹp sông núi, nhưng tác giả ngụ ý muốn nói lên lòng nhớ quê của ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Bật » Đề thu phố bộ ngư đồ