27/05/2022 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tỉ Can miếu

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 20/04/2017 11:18

 

Phiên âm

Khải toán thân phi Khiết
Đãn bi Trụ bất Nghiêu
Đường nhân nguyện bất nguyện
Như ngã hữu tùng điều

Dịch nghĩa

Chẳng phải mình không là Khiết
Chỉ buồn vì Trụ chẳng phải Nghiêu
Người Đường Ngu dù muốn hay không
(Việc đã xẩy ra cũng) như ta đang có một cành tùng

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Chẳng phải mình không là Khiết được
Nghiêu hiền còn Trụ giết tôi trung
Người Đường dù muốn hay không muốn
Như tựa trong tay đã có tùng
Tỉ Can là trung thần cuối đời Ân, can ngăn vua Trụ dâm loạn. Vua sai mổ lấy tim xem to hay nhỏ.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Đề Tỉ Can miếu