19/01/2021 23:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trưa

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2014 20:18

 

Khói trắng vờn trên những ngọn tre
Tiếng gà xa tít vẳng đưa về
Đường trưa nắng gắt, trời xanh biếc
Một bóng người đương lặng lẽ đi
1943
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Trưa